asghar's FotoPage

By: asghar amani

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Wednesday, 30-May-2007 23:06 Email | Share | | Bookmark
[color=darkred][size=18][b]بازار سرپوشيده اراك[/b][/size][/color

اراك - بازار - قديمي ترين ترازوي بازار
آقاي فرجي از كسبه بازار
نمايي از بازار
View all 20 photos...
شهر اراك از شمال به فراهان ، از مشرق به قم ، از جنوب به كزاز و از مغرب به كوه شازند محدود است . بناي شهر اراك و همچنين بازار آن جديد است و به سال 1240 ه ق مي باشد . ارام تنها شهر ايران است كه از ابتدا داراي نقشه شهري بوده است .اين شهر به دستور فتحعلي شاه قاجار و به دست يكي از سرداران وي به نام يوسف خان گرجي بنا شده است . عكسها مربوط به بازار اين شهر مي باشد كه از معدود بناهاي تاريخي شهر است و نقل است كه مستقيم ترين بازار جهان! است. صحت و سقم آن به عهده گويندگان و شنوندگان .


Tuesday, 29-May-2007 23:38 Email | Share | | Bookmark

نارنگي
ريشه درخت انجير
آتش
View all 11 photos...


Tuesday, 29-May-2007 23:17 Email | Share | | Bookmark

سراه افسريه - تهران


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net